Πως θα τρέξω Windows και Linux μαζί (dual boot); Γίνεται ή θα πρέπει να κάνω format;

Φυσικά και γίνεται να τρέξετε Windows και Linux και μάλιστα χωρίς να χάσετε δεδομένα. Αυτό έχει επικρατήσει να το λέμε dual boot, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι ιδιαίτερο.

Η ουσία είναι ότι οι περισσότερες σύγχρονες διανομές Linux, κατά την εγκατάστασή τους, δίνουν την δυνατότητα μείωσης του partition (κατάτμησης) των Windows, δηλαδή του χώρου που καταλαμβάνουν στο δίσκο σας, προκειμένου να απελευθερωθεί λίγος χώρος για το Linux. Για παράδειγμα, στο Ubuntu, κατά την εγκατάσταση η προεπιλογή είναι να σας προτείνει την μείωση του partition των Windows με αυτόματη δημιουργία κατάλληλων κατατμήσεων για το Linux.

Εναλλακτικά, μπορείτε μόνοι σας με κάποιο εργαλείο των Windows όπως το Partition Magic ή το Partition Manager, (ή από το Control Panel > Administrative Tools ) να μειώσετε την κατάτμηση των Windows.

Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να αφήσετε 5-10 GB ελεύθερο χώρο για το Linux. Σε αυτά τα 5-10 GB θα φτιάξει το πρόγραμμα εγκατάστασης του Linux τις νέες κατατμήσεις του για να εγκαταστήσει τη διανομή…