Πως γράφω Ελληνικά στο LaTeX;

Για την εγκατάσταση όσων χρειάζονται για Ελληνικά στο LaTeX, χρειαζόμαστε τα πακέτα:

texlive, texlive-xetex, texlive-lang-greek

δίνοντας π.χ. στο Ubuntu

sudo apt-get install texlive texlive-xetex texlive-lang-greek

ενώ στο Fedora:

sudo yum install texlive texlive-xetex dvipdfm texlive-latex kile

Με αυτά τα πακέτα θα μπορούμε να γράφουμε Ελληνικά σε UTF-8 (default σε κάθε διανομή Linux).

Στην πράξη μετά, ανοίγουμε ένα κειμενογράφο, π.χ. gedit ή kwrite και γράφουμε τα εξής σε ένα νέο αρχείο:

\documentclass{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\setromanfont{FreeSerif}
\setsansfont{FreeSans}
\setmonofont{FreeMono}
\setmainfont{DejaVuSans}
\begin{document}
\today
ewline
Εδώ γράφεις το κείμενο σου, που μπορεί να είναι Ελληνικά ή και English.
\end{document}

Η πρώτη γραμμή ορίζει το είδος του κειμένου (άρθρο). Οι επόμενες τρεις ορίζουν τα πακέτα που θα χρησιμοποιήσουμε (υπάρχουν πακέτα για εξισώσεις, σχήματα, περιθώρια, κλπ, κλπ, κλπ..). Οι γραμμές setXXXfont ορίζουν τις γραμματοσειρές για κάθε είδος γραφής (Roman, Sans, Monospace, και Main, με την οποία γράφουμε). Προσοχή στα ονόματα, πρέπει να γράφονται σωστά! Για να δούμε τα σωστά ονόματα των εγκατεστημένων γραμματοσειρών, μπορούμε να δώσουμε την εξής εντολή:

find /usr -type f | grep ttf

θα μας απαντήσει κάτι σαν κι αυτό:

/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif-Italic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif.ttf 
....

οπότε κρατάμε το όνομα που θέλουμε.

Τέλος, με την \begin ξεκινά το έγγραφο και με την \today του λεμε να γράψει ημερομηνία και μετά να αφήσει μια γραμμή. Ακολουθεί το κείμενό μας και το έγγραφο τέλειώνει με την τελευταία γραμμή (\end{document}.

Για Ελληνική ορθογραφία, θα πρέπει να βασιστούμε στον κειμενογράφο μας.

Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε το παραπάνω αρχείο ως example.tex. Μετά, για να το “μεταγλωττίσουμε” σε PDF δίνουμε:

xelatex example.tex

Αν μας βγάλει μηνύματα του στυλ:

! LaTeX Error: File `lmodern.sty' not found.

ή

! Font EU1/lmr/m/n/10=[lmroman10-regular] at 10.0pt not loadable: Metric (TFM)

αγνοούμε τα μηνύματα και πατάμε Enter (μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε 2, 3 φορές)… Τελικά, θα δημιουργηθεί ένα PDF στον ίδιο φάκελο, που βλέπουμε σε οποιονδήποτε viewer.

Τώρα, για να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά στο Ubuntu, αρκεί να εγκαταστήσουμε το πακέτο lmodern.

sudo apt-get install lmodern

Επίσης μπορεί να μην έχετε το πακέτο KDVI. Για τη χρήση του LaTeX (εντολές, πως γράφεις εξισώσεις κλπ κλπ) δες εδώ:

Χρήση εντολών (στα Ελληνικά)

Εισαγωγή στη νοοτροπία του LaTeX (PDF στα Ελληνικά)

Εδώ υπάρχει περισσότερη τεκμηρίωση:
http://www.mathimatiko.net/latex

Βασικό εγχειρίδιο είναι αυτό

A Guide to LaTeX (Αγγλικά)

Για το ΧeTeX, υπάρχει αυτό εδώ:
Παρουσίαση του ΧeTeX στο site του Greek TeX LUG

Αν θέλουμε Ελληνικό συλλαβισμό, κοίτα και εδώ:
Oδηγός για ελληνικό hyphenation στο XeTeX